Næste offentlige møde i Fjerritslev IM

Programoversigt 2018-19

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED I EN BIBELSTUDIEGRUPPE?

Så tag kontakt til et af de steder, hvor der holdes bibelstudiegruppe – eller spørg hos et af bestyrelsesmedlemmerne (se bagsiden af mødeprogrammet eller her på vores hjemmeside). Hvis der er behov for det, hjælper vi gerne med at oprette nye grupper. En bibelstudiegruppe er et sted, hvor man i et godt fællesskab i hjemlige omgivelser deler liv med hinanden og drøfter mange forskellige spørgsmål med udgangspunkt i Bibelen. Ofte gennemgår man sammenhængende bibeltekster gennem et længere forløb.

 

 

Sognearrangementer i Kollerup-Fjerritslev og 9690-området ud over de nævnte arrangementer:
Se venligst www.folkogkirke9690.dk

 

 

 

JANUAR 2018

 

Torsdag 4. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Fredag 5. kl. 19.30 Bjælkebo, Enghaven 2, Skovsgaard: Nytårsfest v/Poul Weber, Aalborg. Underholdning v/Trylle-Andreas, Aalborg. Kaffebord og lotteri (gevinster modtages med tak). Arr.: IM i Han Herred.

 

Søndag 7. kl. 19.00 Fjerritslev Kirke: Evangelisk Alliances bedeuge. Meditationsgudstjeneste v/sognepræst Henning Smidt. Kaffe i Kirkecentret. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Tirsdag 9. kl. 19.30 Kirkecentret: Evangelisk Alliances bedeuge. Bedemøde v/Christian Finnerup, Bjerget. Kaffe. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Torsdag 11. kl. 19.30 Kirkecentret: Evangelisk Alliances bedeuge. Bedemøde v/Ingeborg Jakobsen, Fjerritslev. Kaffe. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Tirsdag 16. kl. 18.30-21.15 Kirkecentret: Kristendomskursus.dk (9/10) Underviser: Søren Skovenborg. Indledes med fællesspisning (tilmelding ikke nødvendig). Pris inkl. mad, kaffe/te kr.30. Arr.: Folkekirken i Fjerritslev / Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd og Fjerritslev IM.

 

Fredag 26. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Tirsdag 30. kl. 18.30-21.15 Kirkecentret: Kristendomskursus.dk (10/10) Underviser: Søren Skovenborg. Indledes med fællesspisning (tilmelding ikke nødvendig). Pris inkl. mad, kaffe/te kr.30. Arr.: Folkekirken i Fjerritslev / Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd og Fjerritslev IM.

 

 

 

FEBRUAR 2018

 

Torsdag 1. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Lørdag 3. Aabybro Missionshus, Kirkevej 9: Bibeldag v/Flemming Kousholt, Djurslands Efterskole. Arr.: Aabybro IM.

 

Tirsdag 6. kl. 19.30 Kirkecentret: Årsmøde og generalforsamling i Fjerritslev IM. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Torsdag 8. kl. 19.30 Kirkecentret: Sogneaften v/Poul Erik Grønhøj, Bjerget. Emne: Hjælpearbejde fra Danmark til Rumænien. Fjerritslev Kirkes Børne- og Ungdomskor under ledelse af Jan Rox medvirker. Arr.: Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd.

 

Onsdag 14. kl. 19.00 Kirkecentret: Fællesmøde med IMU v/sognepræst Rasmus Hauge, Vester Hornum. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Tirsdag 20. til torsdag 22. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Bonderup Østergade 52: Samtalekreds hos Helle og Jacob Møller.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Kløvermarken 15: Bibelkredsen Arken hos Kirsten og Lars Sørensen.

 

Torsdag 22. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Fredag 23. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Tirsdag 27. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/sognepræst Kim Legarth, Hobro. Emne: Arbejdet for verdens forfulgte kristne gennem organisationen Åbne Døre. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Åbne Døre.

 

 

 

MARTS 2018

 

Torsdag 1. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Tirsdag 6. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/sognepræst Anders Jensen, Ansgars Kirke, Aalborg. Emne: Bøn og forbøn i det kristne fællesskab. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Onsdag 14. kl. 18.00 i Aabybro Missionshus, Kirkevej 9: Årsmøde med indlæg om asylarbejdet i Jammerbugt v/Lene Kjærsgaard Rauff, Tranum. Indledes med fællesspisning à kr.100. Husk tilmelding til Mona Gregersen, telefon 21 74 46 86, m.p.gregersen@gmail.com Arr.: IM i Han Herred.

 

Tirsdag 20. til torsdag 22. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Mågevej 5: Samtalekreds hos Lisbet og Ejgil Bodilsen.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Vestergade 17: Bibelkredsen Arken hos Grethe og Svend Gregersen.

 

Torsdag 22. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Fredag 23. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Tirsdag 27. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring. Emne: Det åbne kristne fællesskab. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

 

 

APRIL 2018

 

Tirsdag 3. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus. Emne: Opstandelsen samt nyt fra MF. Kaffe à kr. 25. Indsamling til MF.

 

Torsdag 5. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Tirsdag 10. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/missionær Jørgen Bloch, Randers. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Tirsdag 17. kl. 19.30 Kirkecentret: Fællesmøde for bibelstudiegrupper v/Samtalekredsen. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Fredag 20. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Tirsdag 24. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/sognepræst Ole Larsen, Aars. Emne: Lov og evangelium. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

 

 

MAJ 2018

 

Tirsdag 1. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/pens. missionær Preben Hansen, Klitgaard, Nibe. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Torsdag 3. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Torsdag 3. kl. 19.30 Kirkecentret: Fælles 9690-sogneaften v/forfatter Bjarne Nielsen Brovst, Klithuse. Emne: Kaj Munk (i anledning af befrielsesdagen 4. maj). Arr.: FOLK & KIRKE 9690.

 

Onsdag 16. kl. 19.00 Kirkecentret: Fællesmøde med IMU. Lovsangsaften med Nikolai Jensen og forkyndelse ved Torben Bitsch, begge Videbæk. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Tirsdag 22. til torsdag 24. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 22. kl. 19.00 Hingelbjergvej 118: Samtalekreds hos Dorte og Erik Chr. Mejdahl.

 

Tirsdag 22. kl. 19.00 Solvej 5: Bibelkredsen Arken hos Grethe og Arne Søndergaard.

 

Torsdag 24. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Fredag 25. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Tirsdag 29. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

 

 

JUNI 2018

 

Tirsdag 5. kl. 14.00 Fosdalen: Grundlovsmøde v/kirkekonsulent Poul Langagergaard, Aarhus. Arr.: IM i Han Herred.

 

Tirsdag 12. kl. 19.30 Kirkecentret: Sommerafslutning med forskellige aktiviteter, andagt og sang v/Susanne Finnerup på guitar (nærmere oplysninger følger). Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Tirsdag 19. kl. 19.30 Øslevvej 63, Øslev: Havemøde hos Kirsten og Ove Holm Nielsen v/missionær Louise Kiilerich Breindahl, Hadsund. Arr.: IM i Han Herred.

 

Torsdag 21. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Onsdag 27. kl. 19.30 Hingelbjergvej 118: Havemøde hos Dorte og Erik Mejdahl v/missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup, Mors. Arr.: IM i Han Herred.

 

Fredag 29. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

JULI 2018 ? indremission.dk/aktiviteter/bibelcamping

 

Uge 28-29 13.-20.juli: Hadsund Bibelcamping.

 

Uge 29-30 20.-27.juli: Hurup Bibelcamping.

 

Uge 30-31 28.juli-4.august: Hjallerup Bibelcamping.

 

Fredag 27. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

AUGUST 2018

 

Onsdag 8. kl. 19.30 Nørredigevej 40, Gjøl: Havemøde hos Wanda og Egon Buus v/fritidsforkynder Poul Holm, Aalborg. Arr.: IM i Han Herred.

 

Fredag 17. kl. 18.00 Kirkecentret: Fælles opstart for Børne- og Juniorklubben, IMU og IM v/Trio Vest, Struer. Medbring pølser, kød, kartofler, brød, salat m.m. til en fælles grillbuffet. Aftenmødet begynder kl. 19.15. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Tirsdag 21. til torsdag 23. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 21. kl. 19.00 Godthåbsvej 43: Samtalekreds hos Mariane og Orla Klitgaard.

 

Tirsdag 21. kl. 19.00 Gøttrupvej 8: Bibelkredsen Arken hos Kirsten Marie Rasmussen.

 

Torsdag 23. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Tirsdag 28. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/sognepræst Thomas Uth, Brønderslev. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Fredag 31. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

SEPTEMBER 2018

 

Torsdag 6. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Tirsdag 11. kl. 19.30 Kirkecentret: Høstfest og IM’s 157-års fødselsdag (13.september 1861) v/Skivekoret og fritidsforkynder Harry Harregaard, Durup. Kaffe à kr. 25. Indsamling af fødselsdagsgave til IM.

 

Tirsdag 18. kl. 19.30 Kirkecentret: Fællesmøde for bibelstudiegrupper v/Åben Bibelkreds. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Tirsdag 25. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/missionær Søren Grysbæk, Horsens. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Fredag 28. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

OKTOBER 2018

 

Tirsdag 2. kl. 19.30 Kirkecentret: Temaundervisning v/Bodil Bräuner, Bornholm. Emne: Hvordan Gud helbreder og udruster. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM. Arr.: IM i Han Herred.

 

Torsdag 4. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Tirsdag 9. kl. 19.30 Kirkecentret: Møde v/sognepræst Morten Mouritzen, Vinding. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Tirsdag 16. til torsdag 18. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 16. kl. 19.00 Bonderup Østergade 52: Samtalekreds hos Helle og Jacob Møller.

 

Tirsdag 16. kl. 19.00 Svinkløvvej 97, Kollerup: Bibelkredsen Arken hos Ruth Krogh Larsen.

 

Torsdag 18. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Onsdag 24. kl. 19.00 Kirkecentret: Fællesaften med IMU v/ungdomskonsulent Cecilie Sønderby Christensen, Hadsund. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM.

 

Fredag 26. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Onsdag 31. kl. 19.30 Kirkecentret: Temaundervisning v/generalsekretær Arne H. Pedersen, Israelsmissionen. Kaffe à kr. 25. Indsamling til IM. Arr.: IM i Han Herred.

 

 

 

NOVEMBER 2018

 

Torsdag 1. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Tirsdag 6. kl. 18.30 Kirkecentret: Bibelværksted v/pastor em. Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune. Indledes med fællesspisning (ingen tilmelding). Pris inkl. mad og kaffe kr. 30. Arr.: Folkekirken i Fjerritslev.

 

Torsdag 8. kl. 19.00 Kirkecentret: Frivilligaften for alle frivillige i Fjerritslev IM’s arbejde. Gratis kaffe.

 

Tirsdag 13. kl. 19.30 Kirkecentret: Vores egen aften. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Tirsdag 20. til torsdag 22. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Mågevej 5: Samtalekreds hos Lisbet og Ejgil Bodilsen.

 

Tirsdag 20. kl. 19.00 Kløvermarken 15: Bibelkredsen Arken hos Kirsten og Lars Sørensen.

 

Torsdag 22. kl. 19.30: Åben Bibelkreds. Ang. sted kontakt Birte Langdahl, telefon 40 13 42 32, langdahl@post6.tele.dk

 

Tirsdag 27. kl. 19.30 Kirkecentret: Sømandsfest v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby. Kaffe à kr. 25. Amerikansk lotteri til fordel for Sømandsmissionen (gevinster modtages med tak – ligeledes julegaver til uddeling blandt søfolk).

 

Fredag 30. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

DECEMBER 2018

 

Tirsdag 4. kl. 19.30 Kirkecentret: Adventsmøde v/sognepræst Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

 

Torsdag 6. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Fredag 14. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

Lørdag 29. kl. 19.00 Kirkecentret: Julefest for hele familien v/Anne Marie Vejen Najbjerg, Vinderslev. Fællessang, forkyndelse og leg omkring træet. Gratis kaffebord samt pølser, godteposer og sodavand til børnene. Indsamling til DFS.

 

 

 

JANUAR 2019

 

Torsdag 3. kl. 13.30 Kirkecentret: Strikcafé til fordel for Kirkens Korshær i Aalborg. Kontakt: Birgit Jensen, Rolighedsvej 1, telefon 98 22 30 56.

 

Fredag 4. kl. 19.30 Bjælkebo, Enghaven 2, Skovsgaard: Nytårsfest. Kaffebord og lotteri (gevinster modtages med tak). Arr.: IM i Han Herred.

 

Søndag 6. kl. 19.30 Fjerritslev Kirke: Evangelisk Alliances bedeuge. Meditationsgudstjeneste. Kaffe i Kirkecentret. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Tirsdag 8. kl. 19.30 Kirkecentret: Evangelisk Alliances bedeuge. Bedemøde. Kaffe. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Torsdag 10. kl. 19.30 Kirkecentret: Evangelisk Alliances bedeuge. Bedemøde v/Kjeld Sommer, Fristedet i Brovst. Kaffe. Indsamling til Evangelisk Alliance.

 

Tirsdag 15. til torsdag 17. Bibelstudiegrupper i hjemmene.

 

Fredag 25. kl. 09.30 Fjerritslev Kirke og Kirkecentret: Morgensang & Fredagskaffe. Arr.: Præster og menighedsråd i 9690.

 

 

 

FEBRUAR 2019

 

Lørdag 2. Aabybro Missionshus, Kirkevej 9: Bibeldag. Arr.: Aabybro IM.

 

Tirsdag 5. kl. 19.30 Kirkecentret: Årsmøde og generalforsamling i Fjerritslev IM. Kaffe à kr. 25. Indsamling til Fjerritslev IM.

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Indre Mission lokale arbejde

02.11.2018

Indre Mission lokale arbejde

Indre Mission har fællesskaber over det meste af landet med aktiviteter for forskellige aldre. Find et fællesskab nær dig. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

11.09.2018

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Vi vil forkynde Kristus og nå længere ud

12.09.2018

Vi vil forkynde Kristus og nå længere ud

Hvor er Indre Mission i 2030? Få inspiration til at nå længere ud med evangeliet. læs mere

Next
  • Formand
  • Erik Chr. Mejdahl
  • Hingelbjergvej 118
  • Hingelbjerg
  • 9690 Fjerritslev
  • 20244948
  • mejdahl@hotmail.dk
  • Fjerritslev IM
  • Fjerritslev Kirkecenter
  • Vestergade 16A
  • 9690 Fjerritslev